Dr. Lothar Krempel


 

Forschungsinteressen


 

Generelle Forschungsinteressen

Netzwerkanalyse, dynamische Modellierung, Organisationsverflechtungen,  
Visualisierung sozialer Strukturen  
( A Gallery of Social Structures)


Dr. Lothar Krempel - Forschungsinteressen | http://www.mpifg.de/people/lk/research_de.asp [Zuletzt geändert am 26.02.2008]