Dr. Ariane Leendertz


 
Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung  
(MPIfG)
 
 
Paulstr. 3  
50676 Köln  
 
Tel +49 221 2767-160  
Fax +49 221 2767-555

 


Dr. Ariane Leendertz - Homepage | http://www.mpifg.de/people/al/index_de.asp [Zuletzt geändert am 12.11.2008]